regler

Mönsterbingo

Vid denna bingoform vinner man på förutbestämda mönster som är fölmarkerade på bingobrickan. Det kan vara allt från symmetriska mönster till färgmarkerade rutor och siffror. Därav kommer namnet mönsterbingo. I stället för att markera lodrätta, vågrätta eller diagonala rader så ska du alltså markera mönster.

 

Amerikansk bingo

Den amerikanska varianten av bingo påminner starkt om vår klassiska bingo. Antalet rutor med 5 X 5 och antalet nummer med 75 är samma som i klassisk bingo. Skillnaden ligger i att på den amerikanske bingorutan så är rutan i mitten redan markerad (kallas för ”free space”) och man har alltså endast 24 unika nummer. Amerikanarna följer heller inte systemet med kompletta rader för vinst, utan man kan i stället vinna på att pricka in alla 4 hörnen eller något annat mönster som bestäms innan spelet startar.

 

Variantbingo

Variantbingo liknar mycket klassisk bingo, men man kör hela 5 omgångar i stället för 1 på samma bricka. Bingobrickan innehåller ju flera olika delbrickor. När en spelare har fått bingo på den första delbrickan så går spelet vidare till den andra delbrickan, men där måste man ha två kompletta rader (antingen lodrätt, vågrätt eller diagonalt) för att erhålla bingo. Nästa delbricka kräver 3 rader och så vidare. Även variantbingo kan spelas med ett visst antal förutbestämda nummer och flera spelare har då chansen att få bingo. En och samma person kan också få bingo flera gånger i variantbingo.

 

Klassisk bingo

Den vanligaste bingovarianten. Spelet pågår tills någon va deltagarena fått en rad med fem markerade rutor. Antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. När spelaren har fått en sådan rad är det dags att ropa: Bingo!. En klassik bingobricka har 5 vågrätta och 5 lodrätta rader som rymmer 25 nummer mellan siffrorna 1 och 75. Därav namnet 75-nummersbingo. Vissa varianter av d en klassika bingon spelas till ett bestämt antal utrop skett (exemepelvis 20), och då kan flera spelare vinna bingo.