rader

Mönsterbingo

Vid denna bingoform vinner man på förutbestämda mönster som är fölmarkerade på bingobrickan. Det kan vara allt från symmetriska mönster till färgmarkerade rutor och siffror. Därav kommer namnet mönsterbingo. I stället för att markera lodrätta, vågrätta eller diagonala rader så ska du alltså markera mönster.