binobricka

Variantbingo

Variantbingo liknar mycket klassisk bingo, men man kör hela 5 omgångar i stället för 1 på samma bricka. Bingobrickan innehåller ju flera olika delbrickor. När en spelare har fått bingo på den första delbrickan så går spelet vidare till den andra delbrickan, men där måste man ha två kompletta rader (antingen lodrätt, vågrätt eller diagonalt) för att erhålla bingo. Nästa delbricka kräver 3 rader och så vidare. Även variantbingo kan spelas med ett visst antal förutbestämda nummer och flera spelare har då chansen att få bingo. En och samma person kan också få bingo flera gånger i variantbingo.