Mönsterbingo

Vid denna bingoform vinner man på förutbestämda mönster som är fölmarkerade på bingobrickan. Det kan vara allt från symmetriska mönster till färgmarkerade rutor och siffror. Därav kommer namnet mönsterbingo. I stället för att markera lodrätta, vågrätta eller diagonala rader så ska du alltså markera mönster.