Klassisk bingo

Den vanligaste bingovarianten. Spelet pågår tills någon va deltagarena fått en rad med fem markerade rutor. Antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. När spelaren har fått en sådan rad är det dags att ropa: Bingo!. En klassik bingobricka har 5 vågrätta och 5 lodrätta rader som rymmer 25 nummer mellan siffrorna 1 och 75. Därav namnet 75-nummersbingo. Vissa varianter av d en klassika bingon spelas till ett bestämt antal utrop skett (exemepelvis 20), och då kan flera spelare vinna bingo.